Efektywność zespołowa

Synergia w zespole

Efektywność zespołu to zdolność do osiągania synergii. Oznacza to, ze rozwiązanie przyjęte wspólnie są lepsze, skuteczniejsze niż rozwiązania wypracowane indywidualnie. Synergiczny model podejmowania decyzji zespołowych zakłada proces racjonalny oraz interpersonalny. Rozwiązania przyjęte przez zespól musza być racjonalne, oparte o logiczny proces rozwiązywania problemu i równocześnie wspólne i akceptowane przez zespół.

Praca nad podniesieniem efektywności zespołowej to wypracowanie zasad, działań i zmian w kierunku wzmocnienia świadomości i umiejętności wszystkich osób pracujących w zespołach w kierunku osiągania najlepszych rezultatów dzięki wykorzystaniu w pełni potencjału do osiągania synergii w pracy zespołowej.

Decyzje/Rozwiązania zespołowe

Proces racjonalny

Zasoby

Decyzje/Rozwiązania zespołowe

Group Style Inventory GSI™

GSI to badanie efektywności zespołu po wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu lub podejmowaniu decyzji. Można w tym celu wykorzystać rzeczywisty problem zawodowy uczestników lub jedną z symulacji Human Synergistics.

Badanie odbywa się w formie online z natychmiastowym wynikiem podczas warsztatu rozwojowego.

Symulacje

Symulacje są to zadania indywidualne i zespołowe, które pozwalają uczestnikom doświadczyć pracy zespołowej. Dotyczą tematów nie związanych z biznesem lub są to symulacje ściśle związane z kompetencjami przywódczymi.