Efektywność indywidualna

Life Style Inventory LSI™

Jedno z najlepszych badań rozwojowych na świecie stosowane przez firmy Fortune 500 i Uniwersytety Ivy League.

 • Mierzy efektywność indywidualną poprzez 12 „stylów” myślenia, zachowań oraz interakcji z
  innymi.
 • Buduje świadomość konstruktywnych zachowań oraz odpowiedzialność indywidualną
  liderów za swój wpływ na innych.
 • Identyfikuje silne strony i obszary do rozwoju
 • Buduje motywację do zmiany myślenia i działania

Może być elementem uporządkowanego, indywidualnego procesu rozwojowego, opracowanego przez HumanSynergistics International.

12 Stylów myślenia i działania

kolko2

Leadership Impact (L/I)™

Unikatowe narzędzie określające wpływ liderów na innych a tym samym, na efektywność i kulturę organizacji:

 • Pozwala liderom zobaczyć, jak ich działania wpływają na bezpośrednich podwładnych oraz inne osoby w organizacji i organizację jako całość.
 • Pokazuje kierunek wpływu i konsekwencje tego wpływu na własną efektywność oraz na sukces całej organizacji.
 • Wskazuje konkretne obszary przyjmowanych strategii przywódczych, które są odpowiedzialne za obecny wpływ na innych i wymagają zmiany oraz wskazuje na czym konkretnie zmiana zachowania powinna polegać
 • Jest narzędziem oceny 360°

Badanie pozwala na określenie przez lidera do jakich zachowań chciałby motywować innych. Większość liderów ma konstruktywne założenia. Chcą swoim zachowaniem motywować ludzi do zachowań nastawionych na osiągnięcia, do niezależności i zaangażowania, do wspierania innych i współpracy. Tymczasem, wbrew intencji, nierzadko motywują do unikania angażowania się, wycofywania się, nie brania odpowiedzialności za swoje decyzje lub do krytycyzmu wobec innych i rywalizacji. Uświadomienie sobie realnego wpływu własnych zachowań na zachowania innych jest silnym bodźcem do zmiany.

Wpływ na innych

Strategia lidera

Efektywność lidera

Na podstawie Human Synergistics International , Robert A. Cooke, Ph.D., i J. Clayton Lafferty, Ph.D. Copyright © 1973-2014 by Human Synergistics International. All Rights Reserved

 

MTQ 48 Mental Toughness

Test MTQ48 pozwala:

 • określić siłę i odporność psychiczną potencjalnych kandydatów w procesie rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • określić poziom odporności na stres u obecnych pracowników
 • poziom wypalenia zawodowego czy też możliwych reakcji wobec trudnych zmian i zaplanowania działań zapobiegawczych i rozwojowych.

Odporność psychiczna to cecha osobowości , która w dużym stopniu decyduje o tym, na ile skutecznie potrafimy radzić sobie w sytuacji stresu, presji, wyzwań, niezależnie od czynników zewnętrznych ( stresorów).

Wg badań, nasza siła i odporność psychiczna może mieć ogromny wpływ na różnice w efektywności, odpowiada również za nastawienie do życia, samopoczucie, umiejętność radzenia sobie z emocjami i poczucie kontroli nad własnym życiem czy reakcje na stres.

Test jest efektem badań w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough’a. Zidentyfikowano 4 komponenty odpowiedzialne za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

Meyer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)™

Test MSCEIT został opracowany na Uniwersytecie Yale i New Hampshire przez twórców pojęcia Inteligencja Emocjonalna, Jacka Meyera i Petera Saloveya oraz Davida Caruso . Jest to obecnie jedyny tak dobrze zbadany, rzetelny i wiarygodny test obiektywnie badający poziom inteligencji emocjonalnej (EI). Doczekał się wielu badań i publikacji naukowych.

Obiektywność testu oznacza, ze nie jest to test oparty o samoocenę ani o ocenę innych osób, która jest zawsze subiektywna. MSCEIT™: bada poziom EI w podobny sposób, jak testy inteligencji IQ. Uczestnik musi odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących emocji, rozwiązać emocjonalne zadania np. zidentyfikować emocje widoczne na fotografii twarzy, ocenić proste i złożone sytuacje emocjonalne itd.

Wynik testu określa poziom inteligencji emocjonalnej (EI) według czterech zdolności (abilities):

 • postrzegania i identyfikowania emocji
 • korzystania emocji
 • rozumienia złożoności i zmian emocji
 • regulowania czyli zarządzania emocjami swoimi i innych

Dodatkowe materiały